Mødeplan for Fysioterapi

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi og Fysioterapipraksisfonden

Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi 

  • Torsdag den 15. marts kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontakt Astrid Helledi Steensen eller Pia Lund Lunøe

Fysioterapipraksisfonden

  • Mandag den 4. juni kl. 11-12 (formøde fra kl. 10-11)

Kontaktperson: Astrid Helledi Steensen