Psykologhjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

  • Tirsdag d. 10. april kl. 13-15 (formøde kl.12.30-13)

  • Mandag d. 24. sept. kl. 10-12 (formøde kl. 9.30-10)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Frederikke Ingeborg Birk Lyngby