Mødeplaner for Sekretariatsgruppen forRegionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møde ca. en gang om måneden

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed.  

Mødeplan for 2018

Onsdag den 10. januar 2018, kl. 13.00

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 13.00 - Aflyst

Mandag den 5. februar 2018, kl. 09.30

Fredag den 16. februar 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 8. maj 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 19. juni 2018, kl. 13.00

Onsdag den 8. august 2018, kl. 13.00

Torsdag den 13. september 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 13.00

Onsdag den 14. november 2018, kl. 13.00

Onsdag den 5. december 2018, kl. 13.00