Mødeplan for Speciallægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2017 for specialægeLandssamarbejdsudvalget og Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Speciallægelandssamarbejdsudvalget

  • Fredag den 10. marts kl. 13-16 (formøde fra kl. 13-14) Aflyst
  • Fredag den 2. juni kl. 13-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Onsdag den 13. dec. kl. 9.30-12.30 (formøde kl. 9.30-10.30)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Speciallægelandsamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

 Kontaktperson: Lars Mørck Jarl eller Cecilie Heerdegen Leth

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Møderne afholdes samtidig med Speciallægelandssamarbejdsudvalgets møder i juni og december.

Kontaktperson: Cecilie Heerdegen Lethe