Tandlægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2017 for Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp og Midler til fælles foranstaltninger (Tandlægefonden)

Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp

  • Tirsdag den 9. maj Kl. 12-16 (formøde kl.10.30-12)

  • Fredag den 10. nov. Kl. 12.30-16 (formøde kl.10.00-11) 

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landsamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Tina Vester Jensen 

Midler til fælles foranstaltninger - Tandlægefonden

Møderne afholdes samtidig med Landssamarbejdsudvalget.

Kontaktperson: Tina Vester Jensen