Tandlægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp og Midler til fælles foranstaltninger (Tandlægefonden)

Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp

  • Tirsdag den 15. maj kl. 12-16 (formøde fra kl. 11-12)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Tina Vester Jensen 

Midler til fælles foranstaltninger - Tandlægefonden

Møderne afholdes samtidig med Landssamarbejdsudvalget.

Kontaktperson: Tina Vester Jensen