Gå til indhold
Læs mere om

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren. Nævnet kan bemyndige såvel de enkelte medlemmer af nævnet samt sekretariatet for nævnet til at forhandle med de forhandlingsberettigede organisationer. Dog skal retningsliner for forhandlingerne fastlægges af nævnet, og de forhandlede resultater skal ligeledes forelægges for nævnet og godkendes, inden de træder i kraft.

Læs mere om

Overenskomster og aftaler

Sekretariatet udsender løbende information om indgåede overenskomster og aftaler. Du kan finde nyheder fra overenskomstområdet og alle gældende overenskomster på OK Portalen