Gå til indhold

Habilitetspolitik

Fonden for Almen Praksis’ habilitetspolitikker beskriver bestyrelsens holdninger til habilitetsspørgsmål både for medlemmer af fondsbestyrelsen, medlemmer i styregrupper og for ansatte i sekretariaterne

I Fonden for Almen Praksis er det vigtigt at skabe sikkerhed og tillid til, at beslutningerne, vurderingerne, anbefalingerne og lignende ikke er påvirket af uvedkommende hensyn. Det sikres igennem habilitetspolitikkerne, der beskriver hvad bestyrelsen forstår ved en interessekonflikt mellem en persons vurdering af en sag og dennes eventuelle interesse i sagens udfald.

Habilitetspolitikken gælder for alle, der deltager i fondsbestyrelsens arbejde. Habilitetspolitikken indeholder information om:

  • Hvornår er man inhabil?
  • Generel og specifik inhabilitet
  • Vejledning i hvordan habilitet skal håndteres
  • Hvordan relevante aktører skal forholde sig ift. habilitetserklæringen.

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har på deres bestyrelsesmøde den 31. januar 2023 godkendt nedenstående habilitetspolitikker.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tina Vester Jensen,
Seniorkonsulent / jurist
T
M 2747 2195
E tvj@regioner.dk
Billede af Tina Vester Jensen