Gå til indhold

Landssamarbejdsudvalg og fonde m.v.

Medlemmer af Landssamarbejdsudvalg mv. på praksisområdet

Udvalget er paritetisk sammensat med 3-4 medlemmer fra RLTN herunder KL og 3-4 medlemmer fra organisationen.
Der afholdes 2-4 møder årligt, og udvalget sekretariatsbetjenes af Danske Regioner og den faglige organisation i fællesskab.

Medlemmer af de enkelte udvalg finder du i venstre side.