Gå til indhold

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Danske Regioner varetager sekretariatsfunktionen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Det betyder, at Danske Regioner forbereder og behandler de sager, som skal forelægges for nævnet, varetager løbende sager i forbindelse med de indgåede overenskomster og forhandler efter de retningslinier, som nævnet har fastlagt.

Hvis du har generelle spørgsmål til RLTN's arbejde:

Kontaktperson: Centerchef Ole Lund Jensen

Hvis du har øvrige spørgsmål til RLTN's arbejde på de enkelte områder

Lønområdet:

Kontaktperson: Centerchef Ole Lund Jensen

Praksisområdet:

Kontaktperson: Centerchef Kirsten Jørgensen