Gå til indhold

Kvalitets- og Efteruddannelses-fonden for fodterapi

Fodterapifonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fodterapeuter i 2015.

Fonden har følgende formål:

  • at arrangere og formidle efteruddannelses-aktiviteter for fodterapeuter
  • at understøtte og sikre kvalitet på fodterapeutområdet

Uddannelsesaktiviteterne skal bidrage til at fremme den forebyggende indsats ved fodterapi og understøtte faglig udvikling og opkvalificering inden for områder, hvor bestyrelsen vurderer, at der er behov for et fagligt løft. Fondens aktiviteter skal understøtte de faglige specialer, som er dækket af den til enhver tid gældende aftale på det fodterapeutiske område, og skal bidrage til at skabe sammenhæng i det sundhedsfaglige tilbud til de relevante patientgrupper på tværs af sygehuse, praksissektor og kommunale sundhedstilbud i hver region. Fondens aktiviteter skal endvidere understøtte ensartet høj faglighed på tværs af landet.

Fonden ledes af en bestyrelse på fire personer. Formand er Carsten Rabe Kvist, kontorchef i Region Nordjylland og næstformand er Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Følgende kan søge aktivitets- og uddannelsesmidler fra fonden:

  • Danske Fodterapeuter
  • Regionerne
  • Fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten

Andre interesserede ansøgere skal søge gennem den respektive region. Fodterapeuter kan IKKE søge om tilskud til individuelle aktiviteter, herunder deltagelse i kurser, fagdage, etc.
Ansøgningsfristerne er henholdsvis den 1. marts og den 1. september.

Læs mere:

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

1. ansøgningsrunde 2024 er lukket. 2. ansøgningsrunde er nu åben. Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2024 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Peter Christian Madsen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW