Gå til indhold

Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for psykologhjælp

Psykologfonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Psykologforening i 2021.

Fonden har følgende formål:

  • at understøtte udvikling af kvalitet og faglighed i psykologpraksis.
  • at give tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for psykologer under overenskomsten, også kaldet systematisk efteruddannelse.
  • at understøtte kompetencer og færdigheder, der kræves for at arbejde under overenskomsten.

Uanset om der for en periode ikke foreligger en godkendt overenskomst mellem parterne, kan fondens midler anvendes til de beskrevne formål.

Fondens medlemmer:

Fondens bestyrelsen består af to repræsentanter udpeget af Dansk Psykolog Forening og to repræsentanter udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan varetage hvervet i så lang tid, som den udpegede part fastsætter. Medlemmerne af fondens bestyrelse finder du under Medlemmer

Formandskabet for bestyrelsen varetages af Regionernes Lønnings- og Takstnævn Næstformandsskabet i bestyrelsen varetages af Dansk Psykolog Forening.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét bestyrelsesmedlem fra hver af parterne er til stede. Fondens bestyrelse kan alene træffe beslutning ved enighed blandt samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Møder i Fonden:

Fondens bestyrelse afholder 2 møder årligt.  Datoerne finder du under Møder.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Mørck Jarl,
Chefrådgiver/teamleder
T
M 2619 2409
E lja@regioner.dk
Lars Mørck Jarl
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW