Gå til indhold

Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse

Kiropraktorfonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF).

Fonden har bl.a. til formål:

 • at etablere det økonomiske grundlag for Kiropraktorernes Videnscenter i Odense (KVC)
 • at fremme kiropraktisk forskning
 • at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer
 • at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der også bevilges midler til transport og forplejning i forbindelse med efteruddannelse i udlandet.

Specifikt omkring forskningsprojekter

Fondsbestyrelsen har besluttet, at der ved ansøgning om støtte til Ph.d projekter alene ydes delvis støtte, idet fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at der ligeledes søges støtte andre steder.

Specifikt omkring efteruddannelse

Af fondens midler til efteruddannelse uddeles på nuværende tidspunkt stipendier inden for fem fastlagte fagområder samt studielegater til erhvervelsen af en masteruddannelse inden for blandt andet fire områder.

Fagområder:

 • Billeddiagnostik
 • Kommunikation
 • Ledelse 
 • Diagnostik og behandling
 • Træning og rehabilitering

Masterområder:

Masteruddannelser skal være indenfor de områder som er relevante for en kiropraktor i kiropraktorpraksis. Områderne kan tage udgangspunkt i fagområderne for efteruddannelse, men er ikke udelukkende begrænset dertil. Om en masteruddannelse er relevant, vil blive vurderet individuelt ved hver enkel ansøgning.

 • Erhvervelse af en master i Kvalitet og ledelse
 • Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 • Master of Headache Disorders
 • Master i Sundhedsfremme

Læs mere:

ECCRE

Kiropraktorfonden bidrager til finansieringen af ECCRE og har udpeget to repræsentanter til ECCRE´s bestyrelse.

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

 1. ansøgningsrunde er lukket.
 2. ansøgningsrunde er nu åben. Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2024 kl. 12.00.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tina Vester Jensen,
Seniorkonsulent / jurist
T
M 2747 2195
E tvj@regioner.dk
Billede af Tina Vester Jensen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette af protræt billede