Gå til indhold

Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse

Kiropraktorfonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF).

Fonden har bl.a. til formål:

 • at etablere det økonomiske grundlag for Kiropraktorernes Videnscenter i Odense (KVC)
 • at fremme kiropraktisk forskning
 • at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer
 • at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der også bevilges midler til transport og forplejning i forbindelse med efteruddannelse i udlandet.

Specifikt omkring forskningsprojekter

Fondsbestyrelsen har besluttet, at der ved ansøgning om støtte til Ph.d projekter alene ydes delvis støtte, idet fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at der ligeledes søges støtte andre steder.

Specifikt omkring efteruddannelse

Af fondens midler til efteruddannelse uddeles på nuværende tidspunkt stipendier inden for fire fastlagte fagområder samt studielegater til erhvervelsen af en masteruddannelse inden for to bestemte områder.

Fagområder:

 • Kommunikation (eksempelvis ved patientrelationen eller ved tværfaglig kommunikation) 
 • Billeddiagnostik (eksempelvis ved røntgen, ultralydsskanning, MR og lignende)
 • Manuelle behandlingsteknikker 
 • Rehabilitering

Masterområder:

 • Erhvervelse af en master i kvalitet og ledelse
 • Erhvervelse af en master i rehabilitering

Læs mere:

ECCRE

Kiropraktorfonden har, sammen med den europæiske kiropraktorunion, etableret European Center for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) til opstart 1. januar 2016. Kiropraktorfonden bidrager til finansieringen af ECCRE og har udpeget to repræsentanter til ECCRE’s bestyrelse.

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

 1. ansøgningsrunde 2023 er nu åben. Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2023 kl. 12.00
 2. ansøgningsrunde 2023 åbnes primo marts 2023.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Tina Vester Jensen,
Seniorkonsulent / jurist
T
M 2747 2195
E tvj@regioner.dk
Billede af Tina Vester Jensen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Morten Stryger