Gå til indhold

Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse

Kiropraktorfonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF).

Fonden har bl.a. til formål:

  • at etablere det økonomiske grundlag for Kiropraktorernes Videnscenter i Odense (KVC)
  • at fremme kiropraktisk forskning
  • at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer
  • at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der også bevilges midler til transport og forplejning i forbindelse med efteruddannelse i udlandet.

Specifikt omkring forskningsprojekter
Fondsbestyrelsen har besluttet, at der ved ansøgning om støtte til Ph.d projekter alene ydes delvis støtte, idet fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at der ligeledes søges støtte andre steder.

Specifikt omkring efteruddannelse
Af fondens midler til efteruddannelse uddeles på nuværende tidspunkt stipendier inden for fire fastlagte fagområder samt studielegater til erhvervelsen af en masteruddannelse inden for to bestemte områder.

Fagområder:

  • Kommunikation (eksempelvis ved patientrelationen eller ved tværfaglig kommunikation) 
  • Billeddiagnostik (eksempelvis ved røntgen, ultralydsskanning, MR og lignende)
  • Manuelle behandlingsteknikker 
  • Rehabilitering

Masterområder:

  • Erhvervelse af en master i kvalitet og ledelse
  • Erhvervelse af en master i rehabilitering

Læs mere:

ECCRE
Kiropraktorfonden har, sammen med den europæiske kiropraktorunion, etableret European Center for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) til opstart 1. januar 2016. Kiropraktorfonden bidrager til finansieringen af ECCRE og har udpeget to repræsentanter til ECCRE’s bestyrelse.

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

1. ansøgningsrunde 2021 er nu lukket.

2. ansøgningsrunde 2021 er nu lukket.

Ansøgningsrunder 2022 åbnes medio januar 2022.