Gå til indhold

Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis

Her kan du finde informationer om fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis.

Fondens formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis for dem, der har overenskomst på praksisområdet ved, efter nærmere fastsatte regler, at yde tilskud til:

  • Speciallægers efteruddannelse.
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter.
  • Forskningsprojekter efter ansøgning fra praktiserende speciallæger, regioner, forskere eller andre.
  • Andre projekter inden for fondens formål.

Fondens bestyrelse tager stilling til tildeling af midler på baggrund af rådgivning fra Fagligt Udvalg, som består af 4 personer udpeget af bestyrelsen. Kvalitetsprojekter vil desuden blive forelagt Enheden for kvalitet i speciallægepraksis (eKVIS).

Læs mere:

• Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis – Vedtægter

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

  1. ansøgningsrunde 2022 er lukket. 

  2. ansøgningsrunde 2022 er nu åben. Ansøgningsfristen er fredag den 14. oktober 2022 kl. 12. 
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Dorthe Helbo Artman,
Administrativ sagsbehandler
T
M 9116 8880
E dhm@regioner.dk
Billede af DHM
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Mørck Jarl,
Seniorkonsulent/teamleder
T
M 2619 2409
E lja@regioner.dk
Lars Mørck Jarl