Gå til indhold

Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis

Her kan du finde informationer om fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis.

Fondens formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis for dem, der har overenskomst på praksisområdet ved, efter nærmere fastsatte regler, at yde tilskud til:

  • Speciallægers efteruddannelse.
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter.
  • Forskningsprojekter efter ansøgning fra praktiserende speciallæger, regioner, forskere eller andre.
  • Andre projekter inden for fondens formål.

Fondens bestyrelse tager stilling til tildeling af midler på baggrund af rådgivning fra Fagligt Udvalg, som består af 4 personer udpeget af bestyrelsen. Kvalitetsprojekter vil desuden blive forelagt Enheden for kvalitet i speciallægepraksis (eKVIS).

Læs mere:

• Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis – Vedtægter

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

1. ansøgningsrunde 2021 er nu lukket. 

2. ansøgningsrunde 2021 er nu åben. Ansøgningsfristen er torsdag den 14. oktober 2021 kl. 12. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Dorthe Helbo,
Administrativ medarbejder
T
M 9116 8880
E dhm@regioner.dk
Billede af DHM
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Mørck Jarl,
Seniorkonsulent
T
M 2619 2409
E lja@regioner.dk
Silhouette af protræt billede