Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis

Her kan du finde informationer om fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis.

Fondens formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis for dem, der har overenskomst på praksisområdet ved, efter nærmere fastsatte regler, at yde tilskud til:

  • Speciallægers efteruddannelse.
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter.
  • Forskningsprojekter efter ansøgning fra praktiserende speciallæger, regioner, forskere eller andre.
  • Andre projekter inden for fondens formål.

Fondens bestyrelse tager stilling til tildeling af midler på baggrund af rådgivning fra Fagligt Udvalg, som består af 4 personer udpeget af bestyrelsen. Kvalitetsprojekter vil desuden blive forelagt Enheden for kvalitet i speciallægepraksis (eKVIS).

Læs mere:

• Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis – Vedtægter

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

1. ansøgningsrunde 2019 er nu lukket.

2. ansøgningsrunde 2019 er nu åben. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. oktober 2019, kl. 12.00.

 

Teknisk hjælp til ansøgninger

Vi har telefontid mellem 09.00 - 11.00 de sidste tre hverdage inden ansøgningsfristen. I telefontiden kan du ringe til Dorthe Helbo på telefon 3529 8238.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

CHL.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Helle Nørtoft Laursen,
teamleder/Seniorkonsulent
T 3529 8241
M 2222 2668
E hnl@regioner.dk
Helle Nørtoft Laursen