Gå til indhold

Ønsker du at anke samarbejdsudvalgets afgørelse?

Samarbejdsudvalgets afgørelse kan ankes til Landssamarbejdsudvalgene.

Landssamarbejdsudvalgene fungerer som 2. instans og behandler anke af afgørelser truffet i det regionale samarbejdsudvalg.

Sekretariatsfunktionen for Landssamarbejdsudvalgene er delt mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation, hvorfor materiale i sagen er tilgængeligt for begge organisationer.

Landssamarbejdsudvalgenes beslutningskompetence

Landssamarbejdsudvalget træffer afgørelse ved enighed. Hvis ikke denne kan opnås, kan sagen, hvis en af parterne vælger det, indbringes for en voldgift.

Landssamarbejdsudvalget har over for regionen eller yderen kompetence til at:

  • Tildele advarsel eller udtale misbilligelse
  • Kræve tilbagebetaling
  • Pålægge bod
  • Udelukke en yder fra at praktisere

Tidsfrist

Det regionale samarbejdsudvalgs afgørelse kan inden 6 uger efter modtagelsen af afgørelsen ankes til Landssamarbejdsudvalget af klager eller af indklagede.

Anken

Nedenfor finder du ankeskemaet.

Ankeskemaet gemmes på egen pc, udfyldes, printes og sendes til nedenstående adresse i papirform. Vedlæg en kopi af afgørelsen fra det regionale samarbejdsudvalg. 

Landssamarbejdsudvalget for (indsæt område), c/o Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 

Såfremt du har mulighed for at fremsende via sikkermail, kan anken sendes til regioner@regioner.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Annamaria Zwinge 

Tidsfrister

Hvornår skal sekretariatet senest modtage sagen/anken?

Ønsker du at anke?

Anke over samarbejdsudvalget afgørelse

Samarbejdsudvalgets afgørelse kan inden 6 uger af klageren eller af den indklagede, ankes til Landssamarbejdsudvalgene.

Her finder du Ankeskemaet.