Gå til indhold

Repræsentation ved f.eks. advokat eller familiemedlem

Er du part i en sag, har du mulighed for at lade dig repræsentere af andre. Det kan f.eks. være en advokat eller et familiemedlem.

Det er vigtigt at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en person, som ikke har ret til at modtage oplysningerne. Når vi behandler en sag til Landssamarbejdsudvalget eller Speciallægelandssamarbejdsudvalget har vi brug for dokumentation som bevis på, at du som part, gerne vil lade dig repræsentere af en anden. Nedenfor er de forskellige fuldmagter beskrevet.

Skriftlig fuldmagt ved partsrepræsentation

Vi kræver en skriftlig fuldmagt, der er gyldig, underskrevet og dateret. Fuldmagten skal indeholde en præcis angivelse af, hvilke forhold fuldmagten gælder. En skriftlig fuldmagt er vores dokumentation for, at du lader en anden person repræsentere dig og i hvilket omfang vedkommende må repræsentere dig. Den skriftlige fuldmagt kan du give via vores ankeskema, som du finder her

Partsrepræsentanten overtager

Når du giver en partsrepræsentant fuldmagt, betyder det, at partsrepræsentanten overtager alle rettigheder i sagen fra dig som part. En partsrepræsentant har altså rådigheden over sagen. Det betyder, at vi herefter kun kommunikerer med partsrepræsentanten.

Advokater har en stillingsfuldmagt

Vi kræver ikke fuldmagt fra advokater, da advokaters professionelle virke netop er at fungere som partsrepræsentant. Det er kaldet en stillingsfuldmagt. En stillingsfuldmagt betyder, at en person, allerede i kraft af sin stilling eller sit job, har tilladelse til at handle på vegne af de borgere, som aftaler det med ham/hende.    
Når en advokat oplyser, at han/hun repræsenterer dig i en konkret sag, er dette det samme som at oplyse, at der er en aftale mellem dig og advokaten. Der skal dog klart og tydeligt være oplysninger om en aftale mellem dig og advokaten. Ellers foreligger der ikke en stillingsfuldmagt.

Undtagelsen til stillingsfuldmagter

I situationer, hvor vi ikke kan se, at der ikke er en aftale mellem dig og advokaten, vil vi alligevel kræve, at advokaten viser dokumentation for partsrepræsentationen (via en fuldmagt).
Vi må ikke oplyse noget om sagen eller udlevere oplysninger, hvis advokaten ikke kan oplyse om eller dokumentere, at du og advokaten har en aftale om, at advokaten repræsenterer dig.

Det kan for eksempel være, når en advokat henvender sig i en sag, hvor der allerede er en anden partsrepræsentant for dig. Her skal vi også finde ud af, hvem der repræsenterer dig, så vi ved, hvem vi skal korrespondere med. Dette er fordi, at vi har brug for at vide, om du er indforstået med, at andre får indblik i sagens oplysninger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tina Vester Jensen,
Seniorkonsulent / jurist
T
M 2747 2195
E tvj@regioner.dk
Billede af Tina Vester Jensen