Gå til indhold

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

RLTN har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren

Nævnet består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse. De fem regioner indstiller hvert ét medlem, KL indstiller to medlemmer mens Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver indstiller ét medlem.

Se nedenfor, hvem der er medlemmer og stedfortrædere for disse.

Læs mere:

Medlemmerne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Åbyhøjvej 23

8210 Aarhus V

Mobil: 2360 2768

Mail: kuhnau@rr.rm.dk

Kratholmvej 62

5260 Odense S

Mobil: 2920 1800

Mail: bo.libergren@rsyd.dk

Ilkjæret 5,

7950 Erslev

Mobil: 3036 6609

Mail: p.therkildsen@rn.dk

Borgerrepræsentationen, Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, 1599 København K

Mobil: 6010 1034

Mail: finn.rudaizky@regionh.dk

Allehelgensgade 18, 1. tv.

4000 Roskilde

Mobil: 4025 7450

Mail: jorunb@regionsjaelland.dk

Landgreven 4

1301 København K

Tlf.: 4030 5788

Mail: sifni@medst.dk

Holbergsgade 6

1057 København K

Tlf.: 7226 9000

Mail: anjs@sum.dk

Bygaden 2

2630 Taastrup

Tlf.: 4399 3898

Mail: borgmester@htk.dk

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Tlf.: 8940 6500

Mobil: 2165 9958

Mail: raadmanden@mso.aarhus.dk

Læs mere:

Stedfortrædere for medlemmerne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Stedfortræder for Anders Kühnau

Stedfortræder for Bo Libergren

Stedfortræder for Peter Therkildsen

Stedfortræder for Finn Rudaizky

Stedfortræder for Jorun Bech

Stedfortræder for Michael Ziegler

Stedfortræder for Jette Skive

Stedfortræder for Signe Friberg Nielsen

Stedfortræder for Afdelingschef Andreas Jull Sørensen