Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen holder møder forud for nævnets møder med henblik på at forelægge sager for nævnet.

Medlemmer af Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn:

  • Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen
  • Katrine Ring, Sundheds- og Ældreministeriet
  • Rasmus Fynbo Aagaard-Jensen, Finansministeriet
  • Hanne Agerbak/Louise Koldby Dalager, KL
  • Kaj Jacobsen, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)
  • Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner
  • Kirsten Jørgensen, Danske Regioner
  • Ole Lund Jensen, Danske Regioner