Mødeplan for Almen praksis

Nedenfor finder du mødedatoer i 2019 for Landssamarbejdsudvalget for almen praksis og fonden for almen praksis

Landssamarbejdsudvalget for almen praksis

  • Mandag den 11. marts 2019 kl. 12-15 (formøde fra kl. 10-12)
  • Torsdag den 27. juni 2019 kl. 12-15 (formøde fra kl. 10-12)
  • Tirsdag den 3. sept. 2019 kl. 12-15 (formøde fra kl. 10-12)
  • Onsdag den 20. nov. 2019 kl. 12-15 (formøde fra kl. 10-12)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Jane Holm

Fonden for almen praksis

  • Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.30-12.30 
  • Tirsdag den 17. sept. 2019 kl. 11-13
  • Tirsdag den 3. dec. 2019 kl. 11-13

Kontaktperson: Gregers Bjørneboe og Bolette Jørgensen