Mødeplan for Almen praksis

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for almen praksis og fonden for almen praksis

Landssamarbejdsudvalget for almen praksis

  • Onsdag den 7. marts kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Onsdag den 6. juni kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)
  • Onsdag den 5. sept. kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)
  • Onsdag den 7. nov. kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Anette Ernst Seehusen og Dorthe Helbo

Fonden for almen praksis

  • Tirsdag den 19. juni kl. 14-16 
  • Onsdag den 5. sept. kl. 15-17
  • Onsdag den 7. nov. kl. 15-17

Møderne i september og november afholdes samtidig med Landssamarbejdsudvalgets møder.

Kontaktperson: Cecilie Heerdegen Leth