Mødeplan for Fodterapi

Nedenfor finder du mødedatoer i 2019 for Landssamarbejdsudvalget for fodterapi

Landssamarbejdsudvalget for fodterapi

  • Torsdag den 14. marts 2019 kl. 13-17
  • Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 13-17

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Peter Christian Madsen og Tina Louise Olsen

Fodterapifonden

Næste møde i fonden er ikke fastlagt.

Kontaktperson: Peter Christian Madsen og Tina Louise Olsen