Psykologhjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2019 for Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

  • Torsdag den 16. maj 2019 - Mødet er aflyst.

  • Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 10.30-12.00 (formøde kl. 10.00-10.30)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Susanne Yazdanyar