Psykologhjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2019 for Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

  • Fredag den 5. april 2019 kl. 10.30-12.00 (formøde kl. 10.00-10.30)

  • Fredag den 20. september 2019 kl. 10.30-12.00 (formøde kl. 10.00-10.30)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Frederikke Ingeborg Birk Lyngby og Susanne Yazdanyar