Mødeplan for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møder ca. en gang om måneden

Mødeplan for 2018:

Torsdag den 18. januar 2018, kl. 13.30
Onsdag den 31. januar 2018, kl. 11.00 - Aflyst
Fredag den 9. februar 2018, kl. 10.30
Mandag den 19. februar 2018, kl. 10.30
Torsdag den 5. april 2018, kl. 13.30 - Aflyst
Fredag den 18. maj 2018, kl. 13.30 - Aflyst
Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 13.00 - Ekstraordinært møde
Torsdag den 28. juni 2018, kl. 13.30
Torsdag den 23. august 2018, kl. 13.30 - Aflyst, skriftlig votering
Fredag den 28. september 2018, kl. 13.30
Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 13.30
Fredag den 23. november 2018, kl. 13.30 - Aflyst
Torsdag den 12. december 2018, kl. 11.00 - Aflyst - skriftlig votering

Mødeplan for 2019:

Fredag den 1. februar 2019, kl. 13.30
Fredag den 1. marts 2019, kl. 13.30
Fredag den 29. marts 2019, kl. 13.30
Onsdag den 17. april 2019, kl. 13.30
Fredag den 24. maj 2019, kl. 13.30
Fredag den 21. juni 2019, kl. 13.30
Fredag den 30. august 2019, kl. 13.30
Fredag den 27. september 2019, kl. 13.30
Fredag den 25. oktober 2019, kl. 13.30
Fredag den 29. november 2019, kl. 13.30
Fredag den 20. december 2019, kl. 13.30