Mødeplaner for Sekretariatsgruppen forRegionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møde ca. en gang om måneden

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed.  

Mødeplan for 2019:

Fredag den 18. januar 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 12. februar 2019, kl. 13.00 - Aflyst
Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 13.00 - Aflyst
Tirsdag den 9. april 2019, kl. 13.00 - Aflyst
Mandag den 6. maj 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 13.00 - aflyst
Tirsdag den 13. august 2019, kl. 13.00
Onsdag den 18. september 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 13.00
Onsdag den 13. november 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13.00