Mødeplaner for Sekretariatsgruppen forRegionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møde ca. en gang om måneden

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed.  

Mødeplan for resten af 2019:

Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 13.00 - Aflyst
Onsdag den 13. november 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13.00

Mødeplan for 2020:

Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 13.00
Tirsdag den 11. februar 2020, kl. 13.00
Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 13.00
Tirsdag den 7. april 2020, kl. 13.00
Onsdag den 13. maj 2020, kl. 13.00
Tirsdag den 9. juni 2020, kl. 13.00
Onsdag den 19. august 2020, kl. 13.00
Onsdag den 16. september 2020, kl. 13.00
Onsdag den 14. oktober 2020, kl. 13.00
Onsdag den 11. november 2020, kl. 13.00
Tirsdag den 8. december 2020, kl. 13.00