Mødeplaner for Sekretariatsgruppen forRegionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møde ca. en gang om måneden

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed.  

Mødeplan for 2018

Onsdag den 10. januar 2018, kl. 13.00

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 13.00 - Aflyst

Mandag den 5. februar 2018, kl. 09.30

Fredag den 16. februar 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 13.00 - Aflyst

Tirsdag den 8. maj 2018, kl. 13.00 - Aflyst

Torsdag den 24. maj 2018, kl. 10.30 - ekstraordinært møde

Tirsdag den 19. juni 2018, kl. 12.00

Onsdag den 15. august 2018, kl. 13.00

Torsdag den 13. september 2018, kl. 13.00

Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 13.00

Onsdag den 14. november 2018, kl. 13.00

Onsdag den 5. december 2018, kl. 13.00 - Aflyst - skriftlig kommentering

Mødeplan for 2019:
Fredag den 18. januar 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 12. februar 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 9. april 2019, kl. 13.00
Onsdag den 15. maj 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 13. august 2019, kl. 13.00
Onsdag den 18. september 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 13.00
Onsdag den 13. november 2019, kl. 13.00
Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13.00