Mødeplan for Speciallægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2019 og 2020 for specialægelandssamarbejdsudvalget og Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Speciallægelandssamarbejdsudvalget i 2019

  • Fredag den 8. marts 2019 kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Torsdag den 6. juni 2019 kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Torsdag den 12. sept. 2019 kl. 14-16 (formøde kl. 13-14)
  • Torsdag den 12. dec. 2019 kl. 15-17 (formøde kl. 14-15)

Speciallægelandssamarbejdsudvalget i 2020

  • Onsdag den 18. marts 2020 kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)
  • Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)
  • Torsdag den 3. september 2020 kl. 12-14 (formøde fra kl. 11-12)
  • Fredag den 11. december 2020 kl. 10-12 (formøde fra kl. 9-10)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Speciallægelandssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

 Kontaktperson: Sarah Zoe Schibye

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis i 2019

  • Torsdag den 6. juni 2019, kl. 16-18
  • Torsdag den 5. dec. 2019, kl. 15-17

Kontaktperson: Dorthe Helbo